شرکت در سفرهای طبیعتگردی و بازدید از پروژه های نذرطبیعت فقط با داشتن کارت حامی طبیعت امکان پذیر است.

انجمن نذرطبیعت در نظر دارد برای اعضای خود سفرهای طبیعتگردی و بازدید از پروژه های نذرطبیعت را در مناطق مختلف کشور برگزار نماید.

طبق مصوبه هیئت مدیره انجمن ، تنها اعضایی میتوانند در این سفرها شرکت نمایند که کارت حامی طبیعت دریافت کرده باشند یا دارای رتبه بالایی در سایت باشند.

اعضایی که کارت حامی طبیعت درخواست می کنند ابتدا متعهد میشوند تا پایان تاریخ عضویت 2 ساله در پروژه های نذرطبیعت مشارکت کرده و حمایت داشته باشند.

اگر مایل به شرکت در این سفرها هستید پس از اولین حمایت از گزینه کارت حامی طبیعت فرم اطلاعات فردی را تکمیل و عکس پرسنلی و تصویر کارت ملی خود را بارگذاری نمائید.

برای چاپ و ارسال کارت نیز مبلغ 15000 تومان باید به صورت آنلاین پرداخت نمائید.

مدت زمان دریافت اصل کارت به صورت پست از تاریخ درخواست حدود 15 روز کاری خواهد بود.

لینک صفحه فراخوان و ثبت نام سفرها:

https://www.nazretabiat.ir/tours