صفحه ویژه فراخوان و ثبت نام در سفرهای علمی و بازدید از پروژه های نذرطبیعت راه اندازی شد.

صفحه ویژه سفرها برای اعلام فراخوان و ثبت نام به آدرس زیر در سایت قرار گرفت.

از این پس حامیان طبیعت می توانند با ورود به این بخش و مشاهده اطلاعات سفر در هر یک از آنها ثبت نام کرده و پس از پرداخت هزینه سفر که با پائین ترین نرخ برای اعضای سایت ترتیب داده شده است در آنها شرکت کنند.

ثبت نام برای همه اعضا آزاد است اما اولویت با اعضای کارت دار و بالاترین رتبه هاست.

به این شکل که ابتدا در بک بازه زمانی مشخص رزرو موقت فعال خواهد شد و پرونده ثبت نام کنندگان بررسی و طبق ظرفیت آن سفر اعضایی که بالاترین رتبه را داشته باشند پذیرش خواهند شد.

در صورتی که استقبال بالا باشد در صورت امکان آن سفر برای هفته بعدی تجدید خواهد شد.

لینک صفحه ویژه سفر ها:

https://www.nazretabiat.ir/events