لطفا به سایت نذرطبیعت در جشنواره وب ایران رأی دهید.

همراهان گرامی

در صورتی سایت نذرطبیعت را از نظر فنی مورد قبول شماست لطفا در جشنواره وب ایران به آن رأی دهید.

برای این کار کافیست روی لوگوی گوشه پائین سایت کلیک کرده و در صفحه جدید با وارد کردن شماره همراه خود به سایت رأی دهید.