ارتقای سایت و اپلیکیشن

همانطور که مستحضرید انجمن نذرطبیعت برای تأمین مالی پروژه های خود از طریق سایت و اپلیکیشن به موفقیت های زیادی دست پیدا کرده است.

در عصر ارتباطات داشتن یک شبکه استاندارد اجتماعی با زیرساخت های به روز لازمه موفقیت برای فعالیتهای اجتماعی است و نذرطبیعت بر همین مبنا از روز اول کار خود را شروع کرد و با بهره جستن از فضای اینستاگرام ، تلگرام و توئیتر جمع بزرگی از دوستداران محیط زیست را جذب و بزرگترین انجمن زیست محیطی ایران را شکل داد.

کسب مقام نخست وبسایت برتر در بخش محیط زیست سیزدهیمن جشنواره وب ایران برای نذرطبیعت کارنامه ای قابل دفاع است که جا دارد از برنامه نویس مان ( آقای صادق صالحی ) تشکر شایسته ای داشته باشیم چون اگر نبودند قطعا نذرطبیعت به این نقطعه ای که حضور دارد نمیتوانست برسد.

مشاهده بازخوردهای خوب از سبک کار نذرطبیعت که بر پایه فضای مجازی برای جذب کمکهای مردمی استوار است ما را بر آن داشت تا به فکر ارتقای سایت و اپلیکیشن بیفتیم.

تعداد زیادی از حامیان طبیعت بارها درخواست داشتند تا نسخه IOS اپلیکیشین نذرطبیعت را نیز منتشر کنیم و عده ای روی گرافیک اپلیکیشن آندروید پیشنهاداتی ارائه نموده اند که مجموعه این پیشنهادات را در قالب پروژه ارتقای سایت و اپلیکیشین اجرا خواهیم کرد.

هزینه این پروژه در صورت انجام در بازار فعلی بیش از 50 میلیون تومان بودجه نیاز دارد اما برنامه نویس ما که خود نیز از دوستداران محیط زیست میباشند از دریافت بخش عمده این هزینه صرفنظر کرده اند و در نهایت روی رقم 20 میلیون تومان به توافق رسیدیم.

این مبلغ صرف بازطراحی سایت بوده و خروجی آن به صورت اپلیکیشین نسخه اندرید ، IOS و وب اپلیکیشن میباشد که حدود سه ماه زمان خواهد برد.

پشتیبانی و رفع ایرادات جزئی و حتی افزودن امکانات آتی از تعهدات این تفاهم میباشد.

مجتبی مشرفی

خدا پدر و مادر همه بانی های این حرکت رو بیامرزه .

سیّدمحمّدزعفرانچی

برنامهء مهمّی است.خدا شما را حمایت کند.

عرفان پورحسن

مبلغ حمایت : 300،000 ریال

این حامی طبیعت تاکنون 27 بار از پروژه ها حمایت کرده است.

ناشناس

مبلغ حمایت : 100،000 ریال

این حامی طبیعت تاکنون 9 بار از پروژه ها حمایت کرده است.

ناشناس

مبلغ حمایت : 300،000 ریال

این حامی طبیعت تاکنون 9 بار از پروژه ها حمایت کرده است.

ميلاد وفائی

مبلغ حمایت : 500،000 ریال

این حامی طبیعت تاکنون 50 بار از پروژه ها حمایت کرده است.

ناشناس

مبلغ حمایت : 100،000 ریال

این حامی طبیعت تاکنون 7 بار از پروژه ها حمایت کرده است.

شیوا غلامی

مبلغ حمایت : 500،000 ریال

این حامی طبیعت تاکنون 4 بار از پروژه ها حمایت کرده است.

ناشناس

مبلغ حمایت : 50،000 ریال

ناشناس

مبلغ حمایت : 300،000 ریال

این حامی طبیعت تاکنون 134 بار از پروژه ها حمایت کرده است.

ناشناس

مبلغ حمایت : 300،000 ریال

این حامی طبیعت تاکنون 134 بار از پروژه ها حمایت کرده است.

امیر صنعتگر قوچانی

مبلغ حمایت : (اجازه انتشار داده نشده)

این حامی طبیعت تاکنون 7 بار از پروژه ها حمایت کرده است.

محمد بهنام

مبلغ حمایت : 100،000 ریال

این حامی طبیعت تاکنون 7 بار از پروژه ها حمایت کرده است.

ناشناس

مبلغ حمایت : 500،000 ریال

این حامی طبیعت تاکنون 134 بار از پروژه ها حمایت کرده است.

امیر حمیدزاده

مبلغ حمایت : 100،000 ریال

این حامی طبیعت تاکنون 3 بار از پروژه ها حمایت کرده است.

ناشناس

مبلغ حمایت : 500،000 ریال

این حامی طبیعت تاکنون 11 بار از پروژه ها حمایت کرده است.

حامی میهمان

مبلغ حمایت : 1،000،000 ریال

ناشناس

مبلغ حمایت : 1،000،000 ریال

این حامی طبیعت تاکنون 134 بار از پروژه ها حمایت کرده است.

میترا حیدری

مبلغ حمایت : (اجازه انتشار داده نشده)

این حامی طبیعت تاکنون 36 بار از پروژه ها حمایت کرده است.

رضا رزمی

مبلغ حمایت : 200،000 ریال

این حامی طبیعت تاکنون 4 بار از پروژه ها حمایت کرده است.

ناشناس

مبلغ حمایت : 100،000 ریال

این حامی طبیعت تاکنون 26 بار از پروژه ها حمایت کرده است.

ناشناس

مبلغ حمایت : 100،000 ریال

علی حسن معصومی

مبلغ حمایت : 200،000 ریال

این حامی طبیعت تاکنون 1 بار از پروژه ها حمایت کرده است.

ناشناس

مبلغ حمایت : 500،000 ریال

این حامی طبیعت تاکنون 134 بار از پروژه ها حمایت کرده است.

سام صالحی بختیاری

مبلغ حمایت : 50،000 ریال

این حامی طبیعت تاکنون 5 بار از پروژه ها حمایت کرده است.

ناشناس

مبلغ حمایت : 50،000 ریال

این حامی طبیعت تاکنون 10 بار از پروژه ها حمایت کرده است.

سیّدمحمّدزعفرانچی

مبلغ حمایت : 50،000 ریال

اشکان حسنخانی راد

مبلغ حمایت : 500،000 ریال

این حامی طبیعت تاکنون 20 بار از پروژه ها حمایت کرده است.

حمیدرضا یعسوبی

مبلغ حمایت : 100،000 ریال

این حامی طبیعت تاکنون 14 بار از پروژه ها حمایت کرده است.

ناشناس

مبلغ حمایت : 50،000 ریال

این حامی طبیعت تاکنون 134 بار از پروژه ها حمایت کرده است.

شهرام عارف حکیمی

مبلغ حمایت : 500،000 ریال

این حامی طبیعت تاکنون 1 بار از پروژه ها حمایت کرده است.

شبنم تمسوک

مبلغ حمایت : 50،000 ریال

این حامی طبیعت تاکنون 28 بار از پروژه ها حمایت کرده است.

ندا حمزه لو

مبلغ حمایت : 100،000 ریال

این حامی طبیعت تاکنون 80 بار از پروژه ها حمایت کرده است.

محمود رضا کشت کاران

مبلغ حمایت : 500،000 ریال

این حامی طبیعت تاکنون 9 بار از پروژه ها حمایت کرده است.

محمود آخوندی

مبلغ حمایت : 50،000 ریال

این حامی طبیعت تاکنون 3 بار از پروژه ها حمایت کرده است.

آرش یکدانه

مبلغ حمایت : 400،000 ریال

این حامی طبیعت تاکنون 13 بار از پروژه ها حمایت کرده است.

س شیخی

مبلغ حمایت : 300،000 ریال

این حامی طبیعت تاکنون 14 بار از پروژه ها حمایت کرده است.

ناشناس

مبلغ حمایت : 1،000،000 ریال

این حامی طبیعت تاکنون 134 بار از پروژه ها حمایت کرده است.

زهرا خسروی

مبلغ حمایت : 1،000،000 ریال

این حامی طبیعت تاکنون 1 بار از پروژه ها حمایت کرده است.

ميلاد وفائی

مبلغ حمایت : 200،000 ریال

این حامی طبیعت تاکنون 50 بار از پروژه ها حمایت کرده است.

ناشناس

مبلغ حمایت : 100،000 ریال

ناشناس

مبلغ حمایت : 100،000 ریال

دیده بان

مبلغ حمایت : 200،000 ریال

این حامی طبیعت تاکنون 30 بار از پروژه ها حمایت کرده است.

محمد یوسفیان

مبلغ حمایت : 1،000،000 ریال

این حامی طبیعت تاکنون 18 بار از پروژه ها حمایت کرده است.

Milad FP

مبلغ حمایت : 500،000 ریال

این حامی طبیعت تاکنون 46 بار از پروژه ها حمایت کرده است.

حمبد داور

مبلغ حمایت : 500،000 ریال

این حامی طبیعت تاکنون 7 بار از پروژه ها حمایت کرده است.

مجتبی مشرفی

مبلغ حمایت : 1،000،000 ریال

ناشناس

مبلغ حمایت : 1،000،000 ریال

این حامی طبیعت تاکنون 134 بار از پروژه ها حمایت کرده است.

آرمین

مبلغ حمایت : 199،571 ریال

عرفان پورحسن

مبلغ حمایت : 200،000 ریال

این حامی طبیعت تاکنون 27 بار از پروژه ها حمایت کرده است.

ناشناس

مبلغ حمایت : 500،000 ریال

این حامی طبیعت تاکنون 134 بار از پروژه ها حمایت کرده است.

ناشناس

مبلغ حمایت : 50،000 ریال

این حامی طبیعت تاکنون 1 بار از پروژه ها حمایت کرده است.
نتیجه ای یافت نشد!

مدیر

ایجاد شده در 31 خرداد 1400 در بخش فرهنگی پژوهشی

26،650،000 ریال از 200،000،000 ریال

%13 توسط 83 حمایت
سبد خرید
مبلغ کل خرید :

0

ریال
سبد خرید خالی است!
مشاهده سبد خرید