فرهنگی آموزشی

  فرهنگی آموزشی

هدیه به دانش آموزان محروم

همزمان با آغاز سال تحصیلی ، طرح ملی "ساعتی با محیط بان در مدرسه" با هدف آشنایی و ایجاد حساسیت در بین جامعه ی دانش آموزی در زمینه حفظ...

%83 41،679،998 ریال 3 روز مانده هدف : 50،000،000 ریال
  فرهنگی آموزشی

جبران خسارت پلنگ در ماسال

 در ییلاقات ماسال (استان گیلان) پلنگی به چهار رأس گاو حمله کرده و آن ها را از بین برده بود. در سفرهایی که به محل داشتیم، اهالی...