فرهنگی آموزشی

پروژه های فعال

  فرهنگی آموزشی

هدیه به باغدارخسارت دیده از خرس

خانواده آقای بیگی دارای یک باغ میوه به در روستای ساغویه ( بخش سرچهان شهرستان بوانات)  هستند...

%100 20،000،000 ریال 9 روز مانده هدف : 20،000،000 ریال

گزارش پروژه ها

  فرهنگی آموزشی

هدیه به دانش آموزان محروم

همزمان با آغاز سال تحصیلی ، طرح ملی "ساعتی با محیط بان در مدرسه" با هدف آشنایی و ایجاد...

  فرهنگی آموزشی

جبران خسارت پلنگ در ماسال

 در ییلاقات ماسال (استان گیلان) پلنگی به چهار رأس گاو حمله کرده و آن ها را از...