تیمار و درمان

گزارش پروژه ها

عایق کاری خطوط برق
  تیمار و درمان

عایق کاری خطوط برق

به علت افزایش قیمت کاورهای سیلیکونی و عدم تأمین کل هزینه این پروژه لذا به مدت دو...

نصب 3 لانه برای پرندگان روی تیر برق
  تیمار و درمان

نصب 3 لانه برای پرندگان روی تیر برق

حتماً به خاطر دارید که در آذر ماه 1396 فراخوانی دادیم برای نصب لانه پرندگان در بالای...