تیمار و درمان

  تیمار و درمان

نصب 3 لانه برای پرندگان روی تیر برق

حتماً به خاطر دارید که در آذر ماه 1396 فراخوانی دادیم برای نصب لانه پرندگان در بالای تیرهای برق که در فاز اول در استان مرکزی نصب...

  تیمار و درمان

عایق کاری خطوط برق

به علت افزایش قیمت کاورهای سیلیکونی و عدم تأمین کل هزینه این پروژه لذا به مدت دو هفته دیگر جهت مشارکت حامیان طبیعت تمدید میگردد. سالانه در...

%50 50،100،000 ریال 3 روز مانده هدف : 100،000،000 ریال