چهار تن علوفه برای منطقه حفاظت شده کویر

چهار تن علوفه توسط چند نفر از مردم نیکوکار جهت حیات وحش منطقه حفاظت شده کویر در شهرستان ورامین خریداری و #نذرطبیعت شد.
نظری ثبت نشده است.

مدیریت

ایجاد شده در 14 شهریور 1395 در بخش تعذیه حیات وحش
سرمایه پروژه

50،000،000 ریال