3 تن علوفه برای حیات وحش پارک ملی توران

ارسال ٣ تن علوفه جهت حیات‌وحش پارک ملی توران شاهرود
٢ تن از طرف خانم مهرنوش دهقانی و آقای یاسر کیا و مابقی با کمکهای خرد واریزی شما عزیزان

دیدگاهی ثبت نشده است.

مدیر

ایجاد شده در 23 اردیبهشت 1397 در بخش تعذیه حیات وحش
سرمایه پروژه

25،500،000 ریال