آبشخور منطقه پلنگ دره قم

منطقه حفاظت شده پلنگ دره با وسعتی معادل 31 هزار و 735 هكتار در جنوب غربی و پنجاه كیلومتری شهرستان قم واقع شده است . این عرصه كوهستانی در شمال منطقه حفاظت شده 70 قله استان مركزی واقع شده و چندین كیلومتر مرز مشترك با این منطقه دارد. در ناحیه شمالی پلنگ دره ، منطقه سلفچگان ، در ناحیه شرقی آن رودخانه قمرود و در ناحیه غربی آن چند روستای كوچك قرار گرفته است.
با توجه به میانگین ارتفاع یك هزار و 950 متری از سطح دریا میزان بارندگی در این منطقه نسبت به سایر نقاط استان قم بیشتر است اما طی سالیان گذشته و وقوع خشکسالی اغلب چشمه های طبیعی این منطقه خشک یا کم آب شده اند.
این منطقه به علت وجود پلنگ و داشتن زیستگاه های جانوری و گیاهی در آن از دیر باز به این نام شهرت یافته است اما از یک دهه پیش تاکنون پلنگی مشاهده نشده است اما در منطقه همجوار ( هفتاد قله ) گزارشات مستندی از حضور پلنگ وجود دارد و در صورت حفاظت از طعمه های پلنگ همچون قوچ و میش وحشی ، کل و بز و... میتوان امیدوار بود این زیستگاه پلنگ مجددا احیا شود.
اهمیت مدیریت منابع آب در این منطقه انجمن نذرطبیعت را بر آن داشت تا نسبت به احداث مخزن ذخیره آب در دره اصلی اقدام نماید تا چشمه ای که در بهار آب دارد و در تابستان خشک میشود این مخزن را تغذیه کرده و پس از خشک شدن ، به مرور آب مورد استفاده وحوش قرار گیرد.
هزینه اجرای این مخزن ده هزار لیتری که از سنگ و سیمان ساخته شده توسط آقای منوچهر باستانی و خانم مژگان نمیرانیان تقبل شده است.

دیدگاهی ثبت نشده است.

مدیر

ایجاد شده در 30 اردیبهشت 1397 در بخش آبشخور حیات وحش
سرمایه پروژه

60،000،000 ریال