2ونیم تُن علوفه به پناهگاه حیات وحش عباس آباد

منطقه عباس آباد برخلاف سایر مناطق کشور از نزولات آسمانی محروم بوده است و با حمایت اعضای نذرطبیعت٢/۵ تُن علوفه به پناهگاه حیات وحش عباس آباد نائین ارسال شد.
نظری ثبت نشده است.

مدیریت

ایجاد شده در 15 بهمن 1396 در بخش تعذیه حیات وحش
سرمایه پروژه

40،000،000 ریال