3 تن علوفه برای پارک ملی کویر

خانم ملیکا ظهوریان اقدام به برپائی نمایشگاهی از آثار نقاشی خود نمودند و در نهایت عواید حاصل از فروش آنها را به مبلغ یک میلیون و سیصد و پنجاه هزار تومان برای تهیه علوفه برای حیات وحش پارک ملی کویر ارسال اختصاص دادند.
مابقی علوفه نیز با کمک های خرد حامیان طبیعت تهیه شد.

دیدگاهی ثبت نشده است.

مدیر

ایجاد شده در 7 بهمن 1396 در بخش تعذیه حیات وحش
سرمایه پروژه

30،000،000 ریال