8 تن علوفه برای پارک ملی سیاه کوه

8210 کیلوگرم علوفه جهت حیات وحش پارک ملی سیاه کوه اردکان که تیرماه 96 فراخوانی در سایت قرارگرفته و طی آن ۷۹نفر در آن مشارکت کردند در منطقه تخلیه شد.

عرفان خورشيديان

سمته پلور هم بگيد براي كمك رساني

مدیر

ایجاد شده در 18 مهر 1396 در بخش تعذیه حیات وحش
سرمایه پروژه

106،730،000 ریال