دو مخزن آب برای منطقه شاسکوه زیرکوه

پیشکش شماری از دندانپزشکان مهر١٣٧٢ به طبیعت ایران

دو مخزن ذخیره آب ده هزار لیتری جهت ساخت آبشخور حیات‌وحش
منطقه حفاظت شده شاسکوه،زیرکوه، خراسان جنوبی (دی ١٣٩۶)

نظری ثبت نشده است.

مدیریت

ایجاد شده در 5 دی 1396 در بخش آبشخور حیات وحش
سرمایه پروژه

100،000،000 ریال