2 مخزن آب برای حیات وحش شمش و سرخابی

پدر و مادر فرهیخته ای به پاقدم نوزاد خود دو مخزن آب پنج هزارلیتری برای ساخت آبشخور حیات وحش اهدا کردند.

این مخازن با کمک نیروهای محلی در مناطق زیر نصب گردید:

سرخابی یک منطقه قرق حیات وحش است که بين مناطق حفاظت شده كالمند و بهادران مهريز و منطقه حفاظت شده بافق واقع شده است.

منطقه شمش نیز در جنوب منطقه حفاظت شده كالمند بهادران مهریز قرار گرفته است.

دیدگاهی ثبت نشده است.

مدیریت

ایجاد شده در 11 مرداد 1396 در بخش آبشخور حیات وحش
سرمایه پروژه

50،000،000 ریال