3 تن علوفه برای منطقه هلالی بحستان

سه تن علوفه جهت تغذیه حیات‌وحش منطقه هلالی بجستان خراسان بارگیری شد.
در این پروزه هفتاد نفر مشارکت داشتند.
دیدگاهی ثبت نشده است.

مدیریت

ایجاد شده در 6 مهر 1395 در بخش تعذیه حیات وحش
سرمایه پروژه

40،000،000 ریال