دوربین تله ای برای حفاظت

در راستای اهداف پژوهشی انجمن تعدادی دوربین تله ای با کمک حامیان طبیعت تهیه و به محیط بانان و کارشناسان نقاط مختلف کشور تحویل داده شد تا از آن برای ثبت تصاویر حیات وحش استفاده نمایند.

نمونه هایی از تصاویر ثبت شده:

ثبت رفتار تعیین قلمروی پلنگ ایرانی در پارک ملی گلستان با دوربین تله ای نذرطبیعت توسط محیط بان محسن حدادی:

داود

خلیی خوب

#گزارش

جدیدترین تصاویر ثبت شده توسط دوربین های تله ای نذرطبیعت در استان اردبیل یک سمورسنگی را در شب نشان میدهد:

#گزارش

در جدیدترین ثبت های دوربین های تله ای انجمن یک پلنگ ایرانی در منطقه تپال شاهرود در آذرماه 1399 ثبت شده است:

مدیر

ایجاد شده در 30 آذر 1396 در بخش تجهیزات حفاظت
سرمایه پروژه

200،000،000 ریال

سبد خرید
مبلغ کل خرید :

0

ریال
سبد خرید خالی است!
مشاهده سبد خرید