آب انبار منطقه هنگام گناباد

منطقه حفاظت شده هنگام در شهرستان گناباد با مساحتی بالغ بر 110 هزار هکتار قرار دارد که حدود 90 درصد آب مورد نیاز حیات وحش این منطقه از مخازن تامین می شد اما خشکسالی های بی سابقه و مداوم اکثر چشمه را خشک نموده و باعث مهاجرت حیات وحش مخصوصا گونه آهو به نزدیک روستاها و مزارع کشاورزی شده که این جابجایی تامین امنیت این حیوان را با مشکل روبرو نموده است.

ما قصد داریم یک آب انبار بزرگ ذخیره آب به حجم 250 مترمکعب از جنس سنگ و سیمان و آجر در یکی از نقاط مهم و امن بسازیم تا در فصل بارندگی توسط آب باران آبگیری گردد و در فصل خشک مخصوصا تابستان مورد استفاده حیات وحش قرار گیرید.

محل احداث این آب انبار توسط کارشناسان محیط زیست استان خراسان رضوی تأئید گردیده و به گونه ای ساخته خواهد شد که آب باران از طریق شکاف های صخره ای کوه بدون رسوبات وارد این مخزن گردد و حجمی معادل 250 هزار لیتر آب را در خوی جای دهد که کفاف ایام گرم سال را خواهد داشت.

برآورد هزینه ساخت این مخزن بزرگ حدود 80 میلیون تومان میباشد.

در صورتی که مایل به حمایت هستید علاوه بر پرداخت آنلاین میتواند از طریق شماره حساب های زیر اقدام فرمائید:

شماره کارت :

شماره کارت: 5041727010029716 بنام نذرطبیعت وطن ما

شماره حساب: ۶۴۵٠٩٠٧ بانک رسالت

شناسه شبا:

IR720700001000226450907001

کد USSD

*780*5077#

هموطنان خارج از کشور نیز میتوانند از طریق PayPal مشارکت نمایند:

مصطفی بهبهانی مطلق

با آرزوی توفیق

دیده بان

خشکسالی بیداد میکنه همه کمک کنیم

صندوق ذخیره

مبلغ حمایت : 25،000،000 ریال

واریزی های متفرقه (کارت به کارت و ...) به حساب نذرطبیعت

ناشناس

مبلغ حمایت : 200،000 ریال

این حامی طبیعت تاکنون 9 بار از پروژه ها حمایت کرده است.

ميلاد حسين زاده

مبلغ حمایت : 500،000 ریال

این حامی طبیعت تاکنون 18 بار از پروژه ها حمایت کرده است.

ناشناس

مبلغ حمایت : 500،000 ریال

این حامی طبیعت تاکنون 102 بار از پروژه ها حمایت کرده است.

امیر حاجی پور

مبلغ حمایت : 300،000 ریال

این حامی طبیعت تاکنون 6 بار از پروژه ها حمایت کرده است.

مرجان سبحانی

مبلغ حمایت : 50،000 ریال

این حامی طبیعت تاکنون 24 بار از پروژه ها حمایت کرده است.

هلال نعمت فرح زادی

مبلغ حمایت : 50،000 ریال

این حامی طبیعت تاکنون 15 بار از پروژه ها حمایت کرده است.

ناشناس

مبلغ حمایت : 50،000 ریال

این حامی طبیعت تاکنون 35 بار از پروژه ها حمایت کرده است.

شهریار داورنیا

مبلغ حمایت : 200،000 ریال

این حامی طبیعت تاکنون 9 بار از پروژه ها حمایت کرده است.

انسیه سادات دادخواه

مبلغ حمایت : 500،000 ریال

این حامی طبیعت تاکنون 80 بار از پروژه ها حمایت کرده است.

ناشناس

مبلغ حمایت : 500،000 ریال

این حامی طبیعت تاکنون 48 بار از پروژه ها حمایت کرده است.

ناشناس

مبلغ حمایت : 2،000،000 ریال

این حامی طبیعت تاکنون 63 بار از پروژه ها حمایت کرده است.

ناشناس

مبلغ حمایت : 100،000 ریال

هلال نعمت فرح زادی

مبلغ حمایت : 50،000 ریال

این حامی طبیعت تاکنون 15 بار از پروژه ها حمایت کرده است.

ناشناس

مبلغ حمایت : 200،000 ریال

این حامی طبیعت تاکنون 17 بار از پروژه ها حمایت کرده است.

ناشناس

مبلغ حمایت : 500،000 ریال

این حامی طبیعت تاکنون 31 بار از پروژه ها حمایت کرده است.

مریم باباپور واجاری

مبلغ حمایت : 200،000 ریال

این حامی طبیعت تاکنون 9 بار از پروژه ها حمایت کرده است.

ناشناس

مبلغ حمایت : 200،000 ریال

این حامی طبیعت تاکنون 1 بار از پروژه ها حمایت کرده است.

میلاد محتشم

مبلغ حمایت : 1،000،000 ریال

این حامی طبیعت تاکنون 1 بار از پروژه ها حمایت کرده است.

مریم پاپری مقدم فرد

مبلغ حمایت : 50،000 ریال

این حامی طبیعت تاکنون 17 بار از پروژه ها حمایت کرده است.

هلال نعمت فرح زادی

مبلغ حمایت : 50،000 ریال

این حامی طبیعت تاکنون 15 بار از پروژه ها حمایت کرده است.

ناشناس

مبلغ حمایت : 500،000 ریال

این حامی طبیعت تاکنون 8 بار از پروژه ها حمایت کرده است.

علیرضا باقری

مبلغ حمایت : (اجازه انتشار داده نشده)

این حامی طبیعت تاکنون 8 بار از پروژه ها حمایت کرده است.

Melika Ghorbani

مبلغ حمایت : (اجازه انتشار داده نشده)

این حامی طبیعت تاکنون 18 بار از پروژه ها حمایت کرده است.

آیدا رجب زاده

مبلغ حمایت : (اجازه انتشار داده نشده)

این حامی طبیعت تاکنون 3 بار از پروژه ها حمایت کرده است.

حامی میهمان

مبلغ حمایت : (اجازه انتشار داده نشده)

ناشناس

مبلغ حمایت : 100،000 ریال

این حامی طبیعت تاکنون 117 بار از پروژه ها حمایت کرده است.

ناشناس

مبلغ حمایت : 250،000 ریال

این حامی طبیعت تاکنون 134 بار از پروژه ها حمایت کرده است.

مرجان سبحانی

مبلغ حمایت : 50،000 ریال

این حامی طبیعت تاکنون 24 بار از پروژه ها حمایت کرده است.

محمدعلی میرعابدینی

مبلغ حمایت : 1،000،000 ریال

این حامی طبیعت تاکنون 26 بار از پروژه ها حمایت کرده است.

ناشناس

مبلغ حمایت : 200،000 ریال

انسیه سادات دادخواه

مبلغ حمایت : 500،000 ریال

این حامی طبیعت تاکنون 80 بار از پروژه ها حمایت کرده است.

حسین دارا

مبلغ حمایت : 100،000 ریال

این حامی طبیعت تاکنون 20 بار از پروژه ها حمایت کرده است.

mohsen

مبلغ حمایت : 500،000 ریال

ریحانه کاوسی

مبلغ حمایت : (اجازه انتشار داده نشده)

این حامی طبیعت تاکنون 9 بار از پروژه ها حمایت کرده است.

حمید حسینی

مبلغ حمایت : 50،000 ریال

این حامی طبیعت تاکنون 15 بار از پروژه ها حمایت کرده است.

Melika Ghorbani

مبلغ حمایت : (اجازه انتشار داده نشده)

این حامی طبیعت تاکنون 18 بار از پروژه ها حمایت کرده است.

هادی منصوری علی آباد

مبلغ حمایت : (اجازه انتشار داده نشده)

سونیا روحی سعدآبادی

مبلغ حمایت : (اجازه انتشار داده نشده)

این حامی طبیعت تاکنون 3 بار از پروژه ها حمایت کرده است.

ناشناس

مبلغ حمایت : 300،000 ریال

این حامی طبیعت تاکنون 9 بار از پروژه ها حمایت کرده است.

مرجان مقدم

مبلغ حمایت : 10،000،000 ریال

ناشناس

مبلغ حمایت : 100،000 ریال

این حامی طبیعت تاکنون 8 بار از پروژه ها حمایت کرده است.

انسیه سادات دادخواه

مبلغ حمایت : 500،000 ریال

این حامی طبیعت تاکنون 80 بار از پروژه ها حمایت کرده است.

عرفان پورحسن

مبلغ حمایت : 250،000 ریال

این حامی طبیعت تاکنون 27 بار از پروژه ها حمایت کرده است.

ناشناس

مبلغ حمایت : 250،000 ریال

این حامی طبیعت تاکنون 134 بار از پروژه ها حمایت کرده است.

ناشناس

مبلغ حمایت : 10،000،000 ریال

این حامی طبیعت تاکنون 6 بار از پروژه ها حمایت کرده است.

ناشناس

مبلغ حمایت : 1،000،000 ریال

این حامی طبیعت تاکنون 9 بار از پروژه ها حمایت کرده است.

نوید توکلی

مبلغ حمایت : 400،000 ریال

این حامی طبیعت تاکنون 2 بار از پروژه ها حمایت کرده است.

فاطمه قاسمی

مبلغ حمایت : 500،000 ریال

این حامی طبیعت تاکنون 3 بار از پروژه ها حمایت کرده است.

ناشناس

مبلغ حمایت : 500،000 ریال

این حامی طبیعت تاکنون 5 بار از پروژه ها حمایت کرده است.
نتیجه ای یافت نشد!

مدیر

ایجاد شده در 12 مهر 1400 در بخش آبشخور حیات وحش

83،150،100 ریال از 800،000،000 ریال

%10 توسط 102 حمایت 15 روز مانده
سبد خرید
مبلغ کل خرید :

0

ریال
سبد خرید خالی است!
مشاهده سبد خرید