آبرسانی به آهوان منطقه شاسکوه قاین

آهوان دشت اسفدن در منطقه حفاظت شده شاسکوه قاین در خراسان جنوبی بدلیل عدم وجود منابع آبی در زیستگاه، برای آب خوردن مجبور میشوند به اراضی کشاورزی ورود نموده و خساراتی را به باغات پسته وارد نمایند. این موضوع باعث شده کشاورزان متضرر و در صدد مقابله با آهوان برآمده احتمال استفاده از سموم یا شکار افزایش یابد.


شرح حال کنونی منطقه در رابطه با مشکل یا تهدید پیش آمده :

قسمت دشتی منطقه حفاظت شده شاسکوه ( دشت اسفدن) بجز آب چاه کشاورزی، منابع آبی دیگری نداشته و منبع کارگذاشته شده در فاصله ی دوری از زیستگاه اصلی منطقه قرار گرفته است . لذا آهوان شب هنگام جهت نوشیدن آب و دستبرد به باغات پسته وارد محدوده اراضی کشاورزی میشوند. با توجه به پوشش گیاهی مطلوب بدلیل اجرای طرح مرتعداری و قرق مراتع دشت اسفدن در بازه زمانی اردیبهشت تا آبانماه، مشکل تأمین علوفه وجود ندارد و تنها مشکل عدم وجود منبع آبی نزدیک به محل پناه و حضور آهوان می باشد.


شرح حال گذشته منطقه (وضعیت زیست بوم منطقه در حالت طبیعی) :

حدود 3 دهه پیش جمعیت آهو در دشت اسفدن فراوان و گله های حدود 200 رأسی مشاهده می شد. متاسفانه بعلت عدم حفاظت و نبود اداره محیط زیست، آهوان توسط شکارچیان موتورسیکلت سوار به راحتی شکار شدند. بعد از ارتقای منطقه ی دشت اسفدن و ارتفاعات رشته کوه شاسکوه به منطقه حفاظت شده شاسکوه در سال 86 و اجرای طرح احیای آهو در دشت اسفدن، با رهاسازی حدود 10 رأس آهو در زیستگاه قبلی و حفاظت و پایش مستمر توسط محیطبانان، امکان پویایی جمعیت فراهم شد. لازم به ذکر است روستای شیخعلی داخل منطقه بوده و بعد از زلزله سال 76، جابجا گردید و شهرک شیخعلی در دشت اسفدن ساخته شد. دوچاه کشاورزی نیز برای افراد روستا احداث گردید. اما رها سازی آهوان در سال 87 انجام گرفت. دشت اسفدن در گذشته غنی از گونه های جانوری بوده است. این تنوع تا حدودی حفظ شده است فقط جمعیت آنها رو به کاهش نهاده است. علاوه بر آهو، گربه ی وحشی، شاه روباه ( ارتفاعات مجاور دشت)، سمور سنگی، زرده بر، کفتار، روباه معمولی، شغال، گرگ، خرگوش، و پرندگانی شامل هوبره در جمعیتهای قابل قبول، باقرقره، کبک، انواع گنجشک سانان، انواع پرندگان شکاری، پرندگان آبزی ( هنگام سیلابی شدن دق اسفدن) و انواع خزندگان مشاهده میشود. از نظر پوشش گیاهی، تیپ غالب دشت، تاغ- درمنه می باشد. طرح احیای پوشش گیاهی در گذشته توسط اداره منابع طبیعی انجام گرفته و گونه هایی شامل تاغ، قیج، آتریپلکس و بعضی گندمیان کاشته شده است.


علت مشکل یا تهدید پیش آمده از نظر کارشناسان :

  1. نبود منابع آبی طبیعی برای آهوان در قسمت اصلی زیستگاه که پوشیده از درختچه های تاغ بوده و آهوان بیشترین حضور را بواسطه ی امنیت و پناه در آنجا دارند.
  2. وجود دو چاه کشاورزی در قسمت شرق زیستگاه و دو چاه در قسمت غرب زیستگاه و احتمال شکار یا استفاده از سموم.


پیشنهادها یا راهکارهای کارشناسانبرای رفع و حل مشکل یا تهدید پیش آمده :

1. احداث آبشخور در قسمت اصلی زیستگاه ( جایی که بیشترین حضور را دارند)

خط قرمز مرز منطقه حفاظت شده شاسکوه می باشد.
خط آبی مسیر لوله گذاری بطول 2 کیلومتر بطرف دشت و جاییکه بیشترین حضور آهو میباشد را نشان میدهد.
نقطه‌ی آبی محل نصب تانکر میباشد.

2. فنس کشی آن قسمتی از اراضی کشاورزی که بیشترین دستبرد را دارد.


اقلام و ادوات مورد نیاز برای رفع و حل مشکل یا تهدید پیش آمده :

جهت اجرای طرح، ابتدا چاله ای بطول دو کیلومتر و عمق نیم متر حفر شده و سپس لوله ای به قطر دو و نیم و بطول دو کیلومتر داخل چاله قرار گرفته و سپس پوشیده میشود. جهت ساخت آبشخور نیز از مصالح ساختمانی شامل شن، سیمان، آجر و یک دریچه ی کنترل و محافظ شیر فلکه و فلوتر استفاده خواهد شد.


میزان پیشنهادی هزینه ها برای رفع و حل مشکل یا تهدید پیش آمده :

  1. حفر چاله بطول دو کیلومتر و عمق نیم متر
  2. خرید لوله 5/2 فشار 16 مقدار 2000 متر
  3. پر نمودن چاله
  4. احداث آبشخور بطول 2 متر و عرض 30 سانتیمتر با نصب فلوتر و دریچه محافظ

جمع کل: 85 میلیون ریال

دیدگاهی ثبت نشده است.

صندوق ذخیره

مبلغ حمایت : 19،000،000 ریال

واریزی های متفرقه (کارت به کارت و ...) به حساب نذرطبیعت

رضا خاکسار

مبلغ حمایت : 570،000 ریال

این حامی طبیعت تاکنون 6 بار از پروژه ها حمایت کرده است.

ناشناس

مبلغ حمایت : 50،000 ریال

این حامی طبیعت تاکنون 1 بار از پروژه ها حمایت کرده است.

محمد تقی منصوریان

مبلغ حمایت : 1،000،000 ریال

این حامی طبیعت تاکنون 8 بار از پروژه ها حمایت کرده است.

عارفه مقامی

مبلغ حمایت : 50،000 ریال

این حامی طبیعت تاکنون 4 بار از پروژه ها حمایت کرده است.

ابراهیم توحیدلو

مبلغ حمایت : 50،000 ریال

این حامی طبیعت تاکنون 1 بار از پروژه ها حمایت کرده است.

ناشناس

مبلغ حمایت : 50،000 ریال

این حامی طبیعت تاکنون 12 بار از پروژه ها حمایت کرده است.

محمد قدوسی پور

مبلغ حمایت : 60،000 ریال

این حامی طبیعت تاکنون 1 بار از پروژه ها حمایت کرده است.

ناشناس

مبلغ حمایت : 50،000 ریال

این حامی طبیعت تاکنون 62 بار از پروژه ها حمایت کرده است.

مرتضی خالویی

مبلغ حمایت : 200،000 ریال

این حامی طبیعت تاکنون 5 بار از پروژه ها حمایت کرده است.

ناشناس

مبلغ حمایت : 300،000 ریال

این حامی طبیعت تاکنون 28 بار از پروژه ها حمایت کرده است.

سينا سلاجقه

مبلغ حمایت : 100،000 ریال

این حامی طبیعت تاکنون 3 بار از پروژه ها حمایت کرده است.

محمود احسانی اردکانی

مبلغ حمایت : 50،000 ریال

این حامی طبیعت تاکنون 2 بار از پروژه ها حمایت کرده است.

مهدی اشعری

مبلغ حمایت : 100،000 ریال

این حامی طبیعت تاکنون 27 بار از پروژه ها حمایت کرده است.

حنيف ضابطي

مبلغ حمایت : 50،000 ریال

این حامی طبیعت تاکنون 1 بار از پروژه ها حمایت کرده است.

الناز محمدزاده

مبلغ حمایت : 70،000 ریال

این حامی طبیعت تاکنون 31 بار از پروژه ها حمایت کرده است.

سحر گرجی

مبلغ حمایت : 50،000 ریال

این حامی طبیعت تاکنون 14 بار از پروژه ها حمایت کرده است.

فرزانه دقاق

مبلغ حمایت : 100،000 ریال

این حامی طبیعت تاکنون 17 بار از پروژه ها حمایت کرده است.

ناشناس

مبلغ حمایت : 100،000 ریال

این حامی طبیعت تاکنون 1 بار از پروژه ها حمایت کرده است.

ناشناس

مبلغ حمایت : 200،000 ریال

این حامی طبیعت تاکنون 1 بار از پروژه ها حمایت کرده است.

مینا روان آسا

مبلغ حمایت : 100،000 ریال

این حامی طبیعت تاکنون 1 بار از پروژه ها حمایت کرده است.

ناشناس

مبلغ حمایت : 400،000 ریال

این حامی طبیعت تاکنون 4 بار از پروژه ها حمایت کرده است.

سودا شهبازی

مبلغ حمایت : 50،000 ریال

این حامی طبیعت تاکنون 17 بار از پروژه ها حمایت کرده است.

سحر حاجی غنی زاده

مبلغ حمایت : 100،000 ریال

این حامی طبیعت تاکنون 3 بار از پروژه ها حمایت کرده است.

ناشناس

مبلغ حمایت : 200،000 ریال

این حامی طبیعت تاکنون 5 بار از پروژه ها حمایت کرده است.

رزیتا عليزاده

مبلغ حمایت : 500،000 ریال

این حامی طبیعت تاکنون 12 بار از پروژه ها حمایت کرده است.

ناشناس

مبلغ حمایت : 50،000 ریال

این حامی طبیعت تاکنون 38 بار از پروژه ها حمایت کرده است.

حجت براتی

مبلغ حمایت : 300،000 ریال

علی مرادخانی

مبلغ حمایت : 50،000 ریال

این حامی طبیعت تاکنون 13 بار از پروژه ها حمایت کرده است.

حجت داوری

مبلغ حمایت : 500،000 ریال

این حامی طبیعت تاکنون 1 بار از پروژه ها حمایت کرده است.

علیرضا روشنی

مبلغ حمایت : 50،000 ریال

این حامی طبیعت تاکنون 21 بار از پروژه ها حمایت کرده است.

مهدی شفقی

مبلغ حمایت : 200،000 ریال

این حامی طبیعت تاکنون 6 بار از پروژه ها حمایت کرده است.

بهروز مقدم

مبلغ حمایت : 1،000،000 ریال

این حامی طبیعت تاکنون 6 بار از پروژه ها حمایت کرده است.

مهدی هاشمی

مبلغ حمایت : 100،000 ریال

آروین غلامی

مبلغ حمایت : 200،000 ریال

ميلاد حسين زاده

مبلغ حمایت : 200،000 ریال

این حامی طبیعت تاکنون 20 بار از پروژه ها حمایت کرده است.

جواد سخاوتی

مبلغ حمایت : 500،000 ریال

این حامی طبیعت تاکنون 1 بار از پروژه ها حمایت کرده است.

مهرداد مقیمی

مبلغ حمایت : 200،000 ریال

این حامی طبیعت تاکنون 1 بار از پروژه ها حمایت کرده است.

امین غلامی

مبلغ حمایت : 500،000 ریال

این حامی طبیعت تاکنون 2 بار از پروژه ها حمایت کرده است.

مهدی بیات

مبلغ حمایت : 250،000 ریال

این حامی طبیعت تاکنون 7 بار از پروژه ها حمایت کرده است.

برزو خاکپور

مبلغ حمایت : 1،000،000 ریال

این حامی طبیعت تاکنون 1 بار از پروژه ها حمایت کرده است.

یاشار کسرایی

مبلغ حمایت : 500،000 ریال

فرید کلانتری

مبلغ حمایت : 2،000،000 ریال

این حامی طبیعت تاکنون 1 بار از پروژه ها حمایت کرده است.

ناشناس

مبلغ حمایت : 200،000 ریال

این حامی طبیعت تاکنون 15 بار از پروژه ها حمایت کرده است.

محمدعلی آقاابراهیمی

مبلغ حمایت : 50،000 ریال

این حامی طبیعت تاکنون 4 بار از پروژه ها حمایت کرده است.

سميرا معتضدی

مبلغ حمایت : 150،000 ریال

این حامی طبیعت تاکنون 15 بار از پروژه ها حمایت کرده است.

محمد سالارزهی

مبلغ حمایت : 200،000 ریال

این حامی طبیعت تاکنون 1 بار از پروژه ها حمایت کرده است.

ناشناس

مبلغ حمایت : 50،000 ریال

این حامی طبیعت تاکنون 28 بار از پروژه ها حمایت کرده است.

نیوشا مینو

مبلغ حمایت : 2،000،000 ریال

این حامی طبیعت تاکنون 34 بار از پروژه ها حمایت کرده است.

مهتاب يزداني

مبلغ حمایت : 200،000 ریال

این حامی طبیعت تاکنون 4 بار از پروژه ها حمایت کرده است.

#گزارش

خدا رو شکر امروز پنجم مهرماه پروژه آبرسانی به آهوان در دشت اسفدن در منطقه حفاظت شده شاسکوه قاین با موفقیت به پایان رسید.

باتشکر از همه حامیان عزیزی که در این کار ارزشمند مشارکت داشتند و تقدیر ویژه از رئیس اداره محیط زیست قاین جناب آقای مهندس بسملی که از ابتدا تا امروز پیگیر اجرای پروژه بودند.

همه کارگران عزیز هم خسته نباشند و خدا بهشون قوت بیشتری بده.

بزودی یک دوربین تله ای پای آبشخور نصب خواهد شد تا از آب خوردن آهو ها هم براتون فیلم و عکس تهیه بشه.

#گزارش

مرحله اول پروژه آبرسانی به منطقه حفاظت شده شاسکوه قاین با  چاله کنی خط لوله انتقال آب در دشت اسفدن انجام گردید.

مدیر

ایجاد شده در 27 تیر 1397 در بخش آبشخور حیات وحش

85،000،000 ریال از 85،000،000 ریال

%100 توسط 155 حمایت
سبد خرید
مبلغ کل خرید :

0

ریال
سبد خرید خالی است!
مشاهده سبد خرید