علوفه برای آهوان منطقه مُند بوشهر

منطقه حفاظت شده مُند در بخش بردخون شهرستان دیر استان بوشهربا وسعت ‪ ۴۶‬هزار و‪ ۵۰۰‬هكتار با دو اكوسیستم آبی و خشكی در ‪ ۱۸۰‬كیلومتری جنوب شرقی بندر بوشهر قرار دارد. مُند منطقه‌ای جلگه‌ای كویری است كه دارای دو فصل زمستان نسبتا خشك و تابستانی گرم است.

با توجه به خشکسالی های چند سال گذشته که طی دوره بارندگی یک سال اخیر شدت بیشتری یافت متأسفانه شرایط علوفه طبیعی با مشکل مواجه شده است.

700 آهوی منطقه مند به علت نبود علوفه کافی در طبیعت به مزارع و روستاهای مجاور نزدیک شده و خطرات مختلفی همچون شکار آنها را تهدید میکند.

در سالهایی که بارندگی خوب باشد علوفه طبیعی به میزان کافی در منطقه موجود بوده و نیاز به علوفه دهی دستی نیست.
طبق نظر کارشناسان استان علوفه دهی دستی برای گذراندن دوره گرم تابستان و امید به بهبودی شرایط زیستی در فصل بارندگی اجتناب ناپذیر است.

ما قصد داریم با مشارکت حامیان طبیعت مقدار ده تن علوفه به صورت یونجه خشک پرس شده به منطقه بفرستیم تا محیط بانان عزیز در نقاط امن توزیع نمایند تا با این کار از تلفات آهو ها بکاهیم.

بهای 10 تن علوفه در حال حاضر دوازده میلیون تومان میباشد.

دیدگاهی ثبت نشده است.

صندوق ذخیره

مبلغ حمایت : 2،415،000 ریال

واریزی های متفرقه (کارت به کارت و ...) به حساب نذرطبیعت

ميلاد رحيمى

مبلغ حمایت : 250،000 ریال

این حامی طبیعت تاکنون 1 بار از پروژه ها حمایت کرده است.

ناشناس

مبلغ حمایت : 50،000 ریال

این حامی طبیعت تاکنون 2 بار از پروژه ها حمایت کرده است.

عارفه مقامی

مبلغ حمایت : 50،000 ریال

این حامی طبیعت تاکنون 4 بار از پروژه ها حمایت کرده است.

ناشناس

مبلغ حمایت : 50،000 ریال

این حامی طبیعت تاکنون 1 بار از پروژه ها حمایت کرده است.

ناشناس

مبلغ حمایت : 50،000 ریال

این حامی طبیعت تاکنون 13 بار از پروژه ها حمایت کرده است.

معصومه رضاپور

مبلغ حمایت : 50،000 ریال

این حامی طبیعت تاکنون 19 بار از پروژه ها حمایت کرده است.

ناشناس

مبلغ حمایت : 50،000 ریال

این حامی طبیعت تاکنون 63 بار از پروژه ها حمایت کرده است.

حمید بهشتی نامور

مبلغ حمایت : 500،000 ریال

این حامی طبیعت تاکنون 6 بار از پروژه ها حمایت کرده است.

سحر گرجی

مبلغ حمایت : 50،000 ریال

این حامی طبیعت تاکنون 14 بار از پروژه ها حمایت کرده است.

امیرحسین برادر رضی زاده

مبلغ حمایت : 500،000 ریال

این حامی طبیعت تاکنون 14 بار از پروژه ها حمایت کرده است.

سحر حاجی غنی زاده

مبلغ حمایت : 100،000 ریال

این حامی طبیعت تاکنون 3 بار از پروژه ها حمایت کرده است.

سورنا خسروي

مبلغ حمایت : 500،000 ریال

سمانه خلیلی

مبلغ حمایت : 1،000،000 ریال

این حامی طبیعت تاکنون 1 بار از پروژه ها حمایت کرده است.

مونا اسکافی

مبلغ حمایت : 100،000 ریال

این حامی طبیعت تاکنون 3 بار از پروژه ها حمایت کرده است.

زهرا کثیری

مبلغ حمایت : 50،000 ریال

این حامی طبیعت تاکنون 4 بار از پروژه ها حمایت کرده است.

رزیتا عليزاده

مبلغ حمایت : 500،000 ریال

این حامی طبیعت تاکنون 12 بار از پروژه ها حمایت کرده است.

دانیال فرهادی شهنی

مبلغ حمایت : 100،000 ریال

این حامی طبیعت تاکنون 9 بار از پروژه ها حمایت کرده است.

ناشناس

مبلغ حمایت : 50،000 ریال

این حامی طبیعت تاکنون 44 بار از پروژه ها حمایت کرده است.

علیرضا روشنی

مبلغ حمایت : 50،000 ریال

این حامی طبیعت تاکنون 24 بار از پروژه ها حمایت کرده است.

مهرداد جهانگيري

مبلغ حمایت : 55،000 ریال

این حامی طبیعت تاکنون 1 بار از پروژه ها حمایت کرده است.

ناشناس

مبلغ حمایت : 200،000 ریال

این حامی طبیعت تاکنون 9 بار از پروژه ها حمایت کرده است.

مریم هاشمی

مبلغ حمایت : 100،000 ریال

سميرا معتضدی

مبلغ حمایت : 100،000 ریال

این حامی طبیعت تاکنون 15 بار از پروژه ها حمایت کرده است.

فرامرز تیمناک

مبلغ حمایت : 100،000 ریال

این حامی طبیعت تاکنون 22 بار از پروژه ها حمایت کرده است.

ناشناس

مبلغ حمایت : 50،000 ریال

این حامی طبیعت تاکنون 28 بار از پروژه ها حمایت کرده است.

علیرضا حاجی میرزا

مبلغ حمایت : 50،000 ریال

این حامی طبیعت تاکنون 1 بار از پروژه ها حمایت کرده است.

نیوشا مینو

مبلغ حمایت : 2،000،000 ریال

این حامی طبیعت تاکنون 36 بار از پروژه ها حمایت کرده است.

عاطفه چراغان

مبلغ حمایت : 500،000 ریال

این حامی طبیعت تاکنون 4 بار از پروژه ها حمایت کرده است.

مهتاب يزداني

مبلغ حمایت : 200،000 ریال

این حامی طبیعت تاکنون 5 بار از پروژه ها حمایت کرده است.

ناشناس

مبلغ حمایت : 50،000 ریال

این حامی طبیعت تاکنون 41 بار از پروژه ها حمایت کرده است.

پرنیا پرتو

مبلغ حمایت : 50،000 ریال

این حامی طبیعت تاکنون 2 بار از پروژه ها حمایت کرده است.

فاطمه رحیمی

مبلغ حمایت : 100،000 ریال

مریم احمدی سلمان

مبلغ حمایت : 100،000 ریال

این حامی طبیعت تاکنون 19 بار از پروژه ها حمایت کرده است.

مجید قلی الیگودرزی

مبلغ حمایت : 50،000 ریال

این حامی طبیعت تاکنون 5 بار از پروژه ها حمایت کرده است.

محمد رضائی نسب

مبلغ حمایت : 50،000 ریال

این حامی طبیعت تاکنون 3 بار از پروژه ها حمایت کرده است.

ناشناس

مبلغ حمایت : 50،000 ریال

این حامی طبیعت تاکنون 1 بار از پروژه ها حمایت کرده است.

محمدعلی اعتمادمقدم

مبلغ حمایت : 100،000 ریال

شقایق قنبری

مبلغ حمایت : 150،000 ریال

این حامی طبیعت تاکنون 8 بار از پروژه ها حمایت کرده است.

فرهاد بدلی

مبلغ حمایت : 50،000 ریال

این حامی طبیعت تاکنون 1 بار از پروژه ها حمایت کرده است.

ناشناس

مبلغ حمایت : 50،000 ریال

این حامی طبیعت تاکنون 9 بار از پروژه ها حمایت کرده است.

ناشناس

مبلغ حمایت : 100،000 ریال

این حامی طبیعت تاکنون 9 بار از پروژه ها حمایت کرده است.

ناشناس

مبلغ حمایت : 50،000 ریال

این حامی طبیعت تاکنون 2 بار از پروژه ها حمایت کرده است.

ناشناس

مبلغ حمایت : 50،000 ریال

این حامی طبیعت تاکنون 67 بار از پروژه ها حمایت کرده است.

حسنیه سلطانی

مبلغ حمایت : 250،000 ریال

این حامی طبیعت تاکنون 42 بار از پروژه ها حمایت کرده است.

علی مرادخانی

مبلغ حمایت : 50،000 ریال

این حامی طبیعت تاکنون 13 بار از پروژه ها حمایت کرده است.

صحرا زاهد

مبلغ حمایت : 200،000 ریال

پريسا خدادادي

مبلغ حمایت : 500،000 ریال

این حامی طبیعت تاکنون 7 بار از پروژه ها حمایت کرده است.

سيد سعيد شيرافكن

مبلغ حمایت : 50،000 ریال

این حامی طبیعت تاکنون 2 بار از پروژه ها حمایت کرده است.

سید میلاد حیدری

مبلغ حمایت : 100،000 ریال

این حامی طبیعت تاکنون 1 بار از پروژه ها حمایت کرده است.

#گزارش

دومین و آخرین محموله علوفه به میزان 3340 کیلوگرم برای تغذیه آهو های منطقه مند بوشهر به منطقه ارسال شد.

قبلا نیز یک تن علوفه ارسال شده بود که با این حساب جمعا 4340 کیلوگرم تحویل گردید.

در مرحله دوم علوفه ها اعضای تشکل حافظان مند بردخون با دستان خود علوفه ها را از زمین کشاورزی برداشت ، بسته بندی و بارگیری کردند تا ضمن کاهش هزینه ها میزان بیشتری علوفه نصیب آهوان گردد که جا دارد خسته نباشید صمیمانه ای به این عزیزان داشته باشیم که با حامیان طبیعت در انجمن نذرطبیعت همراهی نمودند.

علوفه مرحله اول به میزان یک تن به قیمت 17 میلیون ریال خریداری شده بود و در مرحله دوم به میزان 3340 کیلوگرم بخاطر کاهش هزینه که با کمک اعضاء برداشت و بارگیری شده بود به ازای هر تن 13 میلیون ریال در مجموع چهل و سه میلیون و چهارصد و بیست هزار ریال پرداخت گردید.

لذا در کل مبلغ شش میلیون و 42 هزار تومان بابت علوفه های دو مرحله ( 4340 کیلوگرم ) پرداخت گردید.

* روی بنری که میبینید سه و نیم تن درج شده است به این خاطر که ابتدا قرار بود با همان قیمت هر تن 17 میلیون ریال خریداری شود که با کمک دوستداران محیط زیست و کاهش هزینه خرید تناژ علوفه ها به 4340 کیلوگرم افزایش یافت اما از همان بنر استفاده کردیم تا صرفه جوبی کرده باشیم.

#گزارش

ویدئوی تغذیه آهو های منطقه حفاظت شده مند بوشهر از اولین محموله علوفه ارسالی که در منطقه توزیع شده است:

#گزارش

پس از مشارکت 159 حامی طبیعت در پروژه اهدای علوفه به آهوان منطقه مند بوشهر در اولین مرحله یک تن علوفه خشک پرس شده با کمک دوستداران محیط زیست منطقه و اعضای تشکل زیست محیطی حافظان مند به منطقه ارسال و توزیع گردید.

در همان ساعات اولیه آهوان به سمت علوفه ها آمدند و تصاویری از آنها ثبت گردید.

هزینه هر تن علوفه در منطقه با بارگیری و حمل یک میلیون و هفتصد هزار تومان میباشد و با این حساب در کل 3544 کیلوگرم میتوان با کمکهای رسیده خریداری نمود اما ما در تلاشیم با کمک دوستداران محلی محیط زیست از هزینه های اضافی بکاهیم تا به میزان علوفه خریداری شده افزوده گردد.

مابقی علوفه های بزودی خریداری و به محل انتقال خواهد یافت و گزارش آن مجددا در همین صفحه منتشر خواهد شد.

 

مدیر

ایجاد شده در 27 تیر 1397 در بخش تغذیه حیات وحش

60،150،000 ریال از 60،000،000 ریال

%100 توسط 158 حمایت
سبد خرید
مبلغ کل خرید :

0

ریال
سبد خرید خالی است!
مشاهده سبد خرید