علوفه برای آهوان منطقه مُند بوشهر

منطقه حفاظت شده مُند در بخش بردخون شهرستان دیر استان بوشهربا وسعت ‪ ۴۶‬هزار و‪ ۵۰۰‬هكتار با دو اكوسیستم آبی و خشكی در ‪ ۱۸۰‬كیلومتری جنوب شرقی بندر بوشهر قرار دارد. مُند منطقه‌ای جلگه‌ای كویری است كه دارای دو فصل زمستان نسبتا خشك و تابستانی گرم است.

با توجه به خشکسالی های چند سال گذشته که طی دوره بارندگی یک سال اخیر شدت بیشتری یافت متأسفانه شرایط علوفه طبیعی با مشکل مواجه شده است.

700 آهوی منطقه مند به علت نبود علوفه کافی در طبیعت به مزارع و روستاهای مجاور نزدیک شده و خطرات مختلفی همچون شکار آنها را تهدید میکند.

در سالهایی که بارندگی خوب باشد علوفه طبیعی به میزان کافی در منطقه موجود بوده و نیاز به علوفه دهی دستی نیست.
طبق نظر کارشناسان استان علوفه دهی دستی برای گذراندن دوره گرم تابستان و امید به بهبودی شرایط زیستی در فصل بارندگی اجتناب ناپذیر است.

ما قصد داریم با مشارکت حامیان طبیعت مقدار ده تن علوفه به صورت یونجه خشک پرس شده به منطقه بفرستیم تا محیط بانان عزیز در نقاط امن توزیع نمایند تا با این کار از تلفات آهو ها بکاهیم.

بهای 10 تن علوفه در حال حاضر دوازده میلیون تومان میباشد.

دیدگاهی ثبت نشده است.

ميلاد رحيمى

مبلغ حمایت : 250،000 ریال

این حامی طبیعت 1 بار از پروژه ها حمایت کرده است.

صندوق ذخیره

مبلغ حمایت : 2،415،000 ریال

ناشناس

مبلغ حمایت : 50،000 ریال

این حامی طبیعت 2 بار از پروژه ها حمایت کرده است.

عارفه مقامی

مبلغ حمایت : 50،000 ریال

ناشناس

مبلغ حمایت : 50،000 ریال

این حامی طبیعت 1 بار از پروژه ها حمایت کرده است.

ناشناس

مبلغ حمایت : 50،000 ریال

این حامی طبیعت 7 بار از پروژه ها حمایت کرده است.

معصومه رضاپور

مبلغ حمایت : 50،000 ریال

این حامی طبیعت 2 بار از پروژه ها حمایت کرده است.

ناشناس

مبلغ حمایت : 50،000 ریال

حمید بهشتی نامور

مبلغ حمایت : 500،000 ریال

این حامی طبیعت 6 بار از پروژه ها حمایت کرده است.

سحر گرجی

مبلغ حمایت : 50،000 ریال

این حامی طبیعت 8 بار از پروژه ها حمایت کرده است.

امیرحسین برادر رضی زاده

مبلغ حمایت : 500،000 ریال

این حامی طبیعت 5 بار از پروژه ها حمایت کرده است.

سحر حاجی غنی زاده

مبلغ حمایت : 100،000 ریال

این حامی طبیعت 3 بار از پروژه ها حمایت کرده است.

سورنا خسروي

مبلغ حمایت : 500،000 ریال

سمانه خلیلی

مبلغ حمایت : 1،000،000 ریال

این حامی طبیعت 1 بار از پروژه ها حمایت کرده است.

مونا اسکافی

مبلغ حمایت : 100،000 ریال

این حامی طبیعت 1 بار از پروژه ها حمایت کرده است.

زهرا کثیری

مبلغ حمایت : 50،000 ریال

این حامی طبیعت 4 بار از پروژه ها حمایت کرده است.

رزیتا عليزاده

مبلغ حمایت : 500،000 ریال

این حامی طبیعت 8 بار از پروژه ها حمایت کرده است.

دانیال فرهادی شهنی

مبلغ حمایت : 100،000 ریال

این حامی طبیعت 8 بار از پروژه ها حمایت کرده است.

ناشناس

مبلغ حمایت : 50،000 ریال

علیرضا روشنی

مبلغ حمایت : 50،000 ریال

این حامی طبیعت 4 بار از پروژه ها حمایت کرده است.

مهرداد جهانگيري

مبلغ حمایت : 55،000 ریال

این حامی طبیعت 1 بار از پروژه ها حمایت کرده است.

ناشناس

مبلغ حمایت : 200،000 ریال

مریم هاشمی

مبلغ حمایت : 100،000 ریال

سميرا معتضدی

مبلغ حمایت : 100،000 ریال

این حامی طبیعت 7 بار از پروژه ها حمایت کرده است.

فرامرز تیمناک

مبلغ حمایت : 100،000 ریال

این حامی طبیعت 14 بار از پروژه ها حمایت کرده است.

ناشناس

مبلغ حمایت : 50،000 ریال

علیرضا حاجی میرزا

مبلغ حمایت : 50،000 ریال

این حامی طبیعت 1 بار از پروژه ها حمایت کرده است.

نیوشا مینو

مبلغ حمایت : 2،000،000 ریال

این حامی طبیعت 10 بار از پروژه ها حمایت کرده است.

عاطفه چراغان

مبلغ حمایت : 500،000 ریال

این حامی طبیعت 2 بار از پروژه ها حمایت کرده است.

مهتاب يزداني

مبلغ حمایت : 200،000 ریال

این حامی طبیعت 2 بار از پروژه ها حمایت کرده است.

ناشناس

مبلغ حمایت : 50،000 ریال

این حامی طبیعت 7 بار از پروژه ها حمایت کرده است.

پرنیا پرتو

مبلغ حمایت : 50،000 ریال

این حامی طبیعت 2 بار از پروژه ها حمایت کرده است.

فاطمه رحیمی

مبلغ حمایت : 100،000 ریال

مریم احمدی سلمان

مبلغ حمایت : 100،000 ریال

این حامی طبیعت 10 بار از پروژه ها حمایت کرده است.

مجید قلی الیگودرزی

مبلغ حمایت : 50،000 ریال

این حامی طبیعت 1 بار از پروژه ها حمایت کرده است.

محمد رضائی نسب

مبلغ حمایت : 50،000 ریال

این حامی طبیعت 1 بار از پروژه ها حمایت کرده است.

ناشناس

مبلغ حمایت : 50،000 ریال

این حامی طبیعت 1 بار از پروژه ها حمایت کرده است.

محمدعلی اعتمادمقدم

مبلغ حمایت : 100،000 ریال

شقایق قنبری

مبلغ حمایت : 150،000 ریال

این حامی طبیعت 6 بار از پروژه ها حمایت کرده است.

فرهاد بدلی

مبلغ حمایت : 50،000 ریال

این حامی طبیعت 1 بار از پروژه ها حمایت کرده است.

ناشناس

مبلغ حمایت : 50،000 ریال

این حامی طبیعت 2 بار از پروژه ها حمایت کرده است.

ناشناس

مبلغ حمایت : 100،000 ریال

این حامی طبیعت 5 بار از پروژه ها حمایت کرده است.

ناشناس

مبلغ حمایت : 50،000 ریال

این حامی طبیعت 2 بار از پروژه ها حمایت کرده است.

ناشناس

مبلغ حمایت : 50،000 ریال

این حامی طبیعت 10 بار از پروژه ها حمایت کرده است.

حسنیه سلطانی

مبلغ حمایت : 250،000 ریال

این حامی طبیعت 7 بار از پروژه ها حمایت کرده است.

علی مرادخانی

مبلغ حمایت : 50،000 ریال

این حامی طبیعت 13 بار از پروژه ها حمایت کرده است.

صحرا زاهد

مبلغ حمایت : 200،000 ریال

پريسا خدادادي

مبلغ حمایت : 500،000 ریال

این حامی طبیعت 1 بار از پروژه ها حمایت کرده است.

سيد سعيد شيرافكن

مبلغ حمایت : 50،000 ریال

این حامی طبیعت 1 بار از پروژه ها حمایت کرده است.

سید میلاد حیدری

مبلغ حمایت : 100،000 ریال

این حامی طبیعت 1 بار از پروژه ها حمایت کرده است.

منیره فلسفی

مبلغ حمایت : 300،000 ریال

این حامی طبیعت 1 بار از پروژه ها حمایت کرده است.

پریا شایان

مبلغ حمایت : 50،000 ریال

این حامی طبیعت 2 بار از پروژه ها حمایت کرده است.

وحید منتظری

مبلغ حمایت : 500،000 ریال

این حامی طبیعت 2 بار از پروژه ها حمایت کرده است.

سید سینا حسینی شیوایی

مبلغ حمایت : 100،000 ریال

این حامی طبیعت 13 بار از پروژه ها حمایت کرده است.

محسن نجفی عرب

مبلغ حمایت : 200،000 ریال

این حامی طبیعت 9 بار از پروژه ها حمایت کرده است.

مهرنوش رضایی قلندر

مبلغ حمایت : 500،000 ریال

این حامی طبیعت 13 بار از پروژه ها حمایت کرده است.

شیدا ریاضی هروی

مبلغ حمایت : 50،000 ریال

این حامی طبیعت 2 بار از پروژه ها حمایت کرده است.

مژده قنبری

مبلغ حمایت : 100،000 ریال

این حامی طبیعت 7 بار از پروژه ها حمایت کرده است.

ناشناس

مبلغ حمایت : 50،000 ریال

این حامی طبیعت 4 بار از پروژه ها حمایت کرده است.

نوید خودحال

مبلغ حمایت : 100،000 ریال

این حامی طبیعت 6 بار از پروژه ها حمایت کرده است.

ادریس ناصری

مبلغ حمایت : 100،000 ریال

مجتبی برات

مبلغ حمایت : 500،000 ریال

این حامی طبیعت 9 بار از پروژه ها حمایت کرده است.

مرتضی والی نژاد

مبلغ حمایت : 100،000 ریال

این حامی طبیعت 4 بار از پروژه ها حمایت کرده است.

حورا زینلی

مبلغ حمایت : 200،000 ریال

این حامی طبیعت 1 بار از پروژه ها حمایت کرده است.

سورنا محسني ميبدي

مبلغ حمایت : 250،000 ریال

این حامی طبیعت 17 بار از پروژه ها حمایت کرده است.

علیرضا محتشم

مبلغ حمایت : 100،000 ریال

این حامی طبیعت 3 بار از پروژه ها حمایت کرده است.

مهرناز کافی زارع

مبلغ حمایت : 50،000 ریال

این حامی طبیعت 3 بار از پروژه ها حمایت کرده است.

معصومه سعادت

مبلغ حمایت : 100،000 ریال

این حامی طبیعت 4 بار از پروژه ها حمایت کرده است.

علی یزدی پور

مبلغ حمایت : 500،000 ریال

این حامی طبیعت 3 بار از پروژه ها حمایت کرده است.

مهدی پاپهن

مبلغ حمایت : 500،000 ریال

این حامی طبیعت 4 بار از پروژه ها حمایت کرده است.

ناشناس

مبلغ حمایت : 100،000 ریال

این حامی طبیعت 4 بار از پروژه ها حمایت کرده است.

ناشناس

مبلغ حمایت : 50،000 ریال

این حامی طبیعت 5 بار از پروژه ها حمایت کرده است.

نیما عربشاهی

مبلغ حمایت : 500،000 ریال

این حامی طبیعت 12 بار از پروژه ها حمایت کرده است.

عارفه مقامی

مبلغ حمایت : 50،000 ریال

علی نیازمند

مبلغ حمایت : 100،000 ریال

این حامی طبیعت 3 بار از پروژه ها حمایت کرده است.

سیده نجمه بلاغی

مبلغ حمایت : 500،000 ریال

ناشناس

مبلغ حمایت : 100،000 ریال

ناشناس

مبلغ حمایت : 500،000 ریال

این حامی طبیعت 10 بار از پروژه ها حمایت کرده است.

ناشناس

مبلغ حمایت : 50،000 ریال

این حامی طبیعت 2 بار از پروژه ها حمایت کرده است.

منوچهر حجازی

مبلغ حمایت : 100،000 ریال

این حامی طبیعت 2 بار از پروژه ها حمایت کرده است.

حمید پورباقری

مبلغ حمایت : 250،000 ریال

این حامی طبیعت 3 بار از پروژه ها حمایت کرده است.

عزت فیض آبادی

مبلغ حمایت : 250،000 ریال

این حامی طبیعت 3 بار از پروژه ها حمایت کرده است.

جواد محمدبیگی

مبلغ حمایت : 200،000 ریال

این حامی طبیعت 1 بار از پروژه ها حمایت کرده است.

سید امیرحسین نیکوکار

مبلغ حمایت : 50،000 ریال

این حامی طبیعت 10 بار از پروژه ها حمایت کرده است.

آرش حسني

مبلغ حمایت : 100،000 ریال

این حامی طبیعت 1 بار از پروژه ها حمایت کرده است.

ناشناس

مبلغ حمایت : 50،000 ریال

علیرضا ربی

مبلغ حمایت : 50،000 ریال

این حامی طبیعت 1 بار از پروژه ها حمایت کرده است.

مهسا غفاری

مبلغ حمایت : 100،000 ریال

این حامی طبیعت 4 بار از پروژه ها حمایت کرده است.

فرامرز تیمناک

مبلغ حمایت : 100،000 ریال

این حامی طبیعت 14 بار از پروژه ها حمایت کرده است.

ناشناس

مبلغ حمایت : 50،000 ریال

این حامی طبیعت 1 بار از پروژه ها حمایت کرده است.

عفت بهروش آذریان

مبلغ حمایت : 140،000 ریال

این حامی طبیعت 1 بار از پروژه ها حمایت کرده است.

ناشناس

مبلغ حمایت : 150،000 ریال

این حامی طبیعت 1 بار از پروژه ها حمایت کرده است.

سوسن فرهنگی

مبلغ حمایت : 500،000 ریال

این حامی طبیعت 14 بار از پروژه ها حمایت کرده است.

سیدرضا سیدریحانی

مبلغ حمایت : 50،000 ریال

دلیله رحیمی آشتیانی

مبلغ حمایت : 1،250،000 ریال

این حامی طبیعت 9 بار از پروژه ها حمایت کرده است.

کریم دانشگر

مبلغ حمایت : 200،000 ریال

این حامی طبیعت 13 بار از پروژه ها حمایت کرده است.

مژده قنبری

مبلغ حمایت : 100،000 ریال

این حامی طبیعت 7 بار از پروژه ها حمایت کرده است.

ناشناس

مبلغ حمایت : 200،000 ریال

این حامی طبیعت 7 بار از پروژه ها حمایت کرده است.

ناشناس

مبلغ حمایت : 1،000،000 ریال

این حامی طبیعت 1 بار از پروژه ها حمایت کرده است.

بابک قراتپه

مبلغ حمایت : 500،000 ریال

این حامی طبیعت 8 بار از پروژه ها حمایت کرده است.

ماندانا شهنام مهر

مبلغ حمایت : 250،000 ریال

این حامی طبیعت 6 بار از پروژه ها حمایت کرده است.

سید علاءالدین محمد شیرازی

مبلغ حمایت : 70،000 ریال

این حامی طبیعت 14 بار از پروژه ها حمایت کرده است.

ناشناس

مبلغ حمایت : 200،000 ریال

این حامی طبیعت 7 بار از پروژه ها حمایت کرده است.

سمیرا اکبری

مبلغ حمایت : 200،000 ریال

احسان بنیادی

مبلغ حمایت : 200،000 ریال

این حامی طبیعت 1 بار از پروژه ها حمایت کرده است.

رضا خاکسار

مبلغ حمایت : 500،000 ریال

این حامی طبیعت 5 بار از پروژه ها حمایت کرده است.

ناشناس

مبلغ حمایت : 500،000 ریال

امیرسعید شهلا

مبلغ حمایت : 50،000 ریال

این حامی طبیعت 2 بار از پروژه ها حمایت کرده است.

میترا جلالی

مبلغ حمایت : 50،000 ریال

مجتبی سلیمانی نژاد

مبلغ حمایت : 100،000 ریال

این حامی طبیعت 3 بار از پروژه ها حمایت کرده است.

فرزانه اصغری

مبلغ حمایت : 50،000 ریال

این حامی طبیعت 23 بار از پروژه ها حمایت کرده است.

ناشناس

مبلغ حمایت : 50،000 ریال

این حامی طبیعت 14 بار از پروژه ها حمایت کرده است.

ناشناس

مبلغ حمایت : 500،000 ریال

ناشناس

مبلغ حمایت : 100،000 ریال

این حامی طبیعت 2 بار از پروژه ها حمایت کرده است.

فاطمه قریبی

مبلغ حمایت : 200،000 ریال

این حامی طبیعت 1 بار از پروژه ها حمایت کرده است.

ناشناس

مبلغ حمایت : 120،000 ریال

آناهیتا اعظمی

مبلغ حمایت : 100،000 ریال

این حامی طبیعت 1 بار از پروژه ها حمایت کرده است.

تیام رازانی

مبلغ حمایت : 100،000 ریال

این حامی طبیعت 2 بار از پروژه ها حمایت کرده است.

امین رتبه دوست

مبلغ حمایت : 50،000 ریال

این حامی طبیعت 2 بار از پروژه ها حمایت کرده است.

محمد مهدي كمال وند

مبلغ حمایت : 50،000 ریال

این حامی طبیعت 6 بار از پروژه ها حمایت کرده است.

پریدخت نظریه

مبلغ حمایت : 100،000 ریال

این حامی طبیعت 2 بار از پروژه ها حمایت کرده است.

مهدی عظیمی

مبلغ حمایت : 200،000 ریال

این حامی طبیعت 2 بار از پروژه ها حمایت کرده است.

ناشناس

مبلغ حمایت : 500،000 ریال

ساره مجرد

مبلغ حمایت : 100،000 ریال

این حامی طبیعت 4 بار از پروژه ها حمایت کرده است.

انسیه سادات دادخواه کهنگی

مبلغ حمایت : 100،000 ریال

این حامی طبیعت 32 بار از پروژه ها حمایت کرده است.

تمنا فلاحت

مبلغ حمایت : 200،000 ریال

این حامی طبیعت 2 بار از پروژه ها حمایت کرده است.

نازنین میرفصیح

مبلغ حمایت : 50،000 ریال

فاطمه تناسان

مبلغ حمایت : 100،000 ریال

این حامی طبیعت 2 بار از پروژه ها حمایت کرده است.

مرجان آراسته

مبلغ حمایت : 2،000،000 ریال

ناشناس

مبلغ حمایت : 500،000 ریال

این حامی طبیعت 1 بار از پروژه ها حمایت کرده است.

مرجان آراسته

مبلغ حمایت : 2،000،000 ریال

هما احمدنيا

مبلغ حمایت : 5،000،000 ریال

این حامی طبیعت 2 بار از پروژه ها حمایت کرده است.

مینو جوهریان

مبلغ حمایت : 100،000 ریال

سید مجید حسینی

مبلغ حمایت : 100،000 ریال

این حامی طبیعت 3 بار از پروژه ها حمایت کرده است.

ارزو مولایی

مبلغ حمایت : 100،000 ریال

این حامی طبیعت 15 بار از پروژه ها حمایت کرده است.

نسیم راهواره

مبلغ حمایت : 500،000 ریال

این حامی طبیعت 13 بار از پروژه ها حمایت کرده است.

دانیال فرهادی شهنی

مبلغ حمایت : 50،000 ریال

این حامی طبیعت 8 بار از پروژه ها حمایت کرده است.

مونا میرهادی

مبلغ حمایت : 2،000،000 ریال

این حامی طبیعت 5 بار از پروژه ها حمایت کرده است.

زهره هادی

مبلغ حمایت : 500،000 ریال

این حامی طبیعت 9 بار از پروژه ها حمایت کرده است.

مهتاب سبزواری

مبلغ حمایت : 100،000 ریال

این حامی طبیعت 2 بار از پروژه ها حمایت کرده است.

زیبا خسروی

مبلغ حمایت : 200،000 ریال

این حامی طبیعت 7 بار از پروژه ها حمایت کرده است.

محسن قنبری

مبلغ حمایت : 200،000 ریال

ناشناس

مبلغ حمایت : 100،000 ریال

الهام عظیمی

مبلغ حمایت : 200،000 ریال

این حامی طبیعت 4 بار از پروژه ها حمایت کرده است.

امیررضا دهقان

مبلغ حمایت : 100،000 ریال

این حامی طبیعت 1 بار از پروژه ها حمایت کرده است.

محمدتقی عبائی نیا

مبلغ حمایت : 50،000 ریال

این حامی طبیعت 2 بار از پروژه ها حمایت کرده است.

توحید بانوی

مبلغ حمایت : 100،000 ریال

این حامی طبیعت 10 بار از پروژه ها حمایت کرده است.

محسن نجفی عرب

مبلغ حمایت : 100،000 ریال

این حامی طبیعت 9 بار از پروژه ها حمایت کرده است.

ناشناس

مبلغ حمایت : 500،000 ریال

ناشناس

مبلغ حمایت : 200،000 ریال

سوسن فرهنگی

مبلغ حمایت : 500،000 ریال

این حامی طبیعت 14 بار از پروژه ها حمایت کرده است.

مینا باقری

مبلغ حمایت : 500،000 ریال

این حامی طبیعت 1 بار از پروژه ها حمایت کرده است.

شاهین شروانی

مبلغ حمایت : 500،000 ریال

بهنام وزیری اردکانی

مبلغ حمایت : 50،000 ریال

این حامی طبیعت 1 بار از پروژه ها حمایت کرده است.

هما آریان منش

مبلغ حمایت : 200،000 ریال

ناشناس

مبلغ حمایت : 200،000 ریال

علی اکبر فرزانه منفرد

مبلغ حمایت : 50،000 ریال

این حامی طبیعت 2 بار از پروژه ها حمایت کرده است.

زینب ساری خانی

مبلغ حمایت : 15،000،000 ریال

این حامی طبیعت 2 بار از پروژه ها حمایت کرده است.

#گزارش

دومین و آخرین محموله علوفه به میزان 3340 کیلوگرم برای تغذیه آهو های منطقه مند بوشهر به منطقه ارسال شد.

قبلا نیز یک تن علوفه ارسال شده بود که با این حساب جمعا 4340 کیلوگرم تحویل گردید.

در مرحله دوم علوفه ها اعضای تشکل حافظان مند بردخون با دستان خود علوفه ها را از زمین کشاورزی برداشت ، بسته بندی و بارگیری کردند تا ضمن کاهش هزینه ها میزان بیشتری علوفه نصیب آهوان گردد که جا دارد خسته نباشید صمیمانه ای به این عزیزان داشته باشیم که با حامیان طبیعت در انجمن نذرطبیعت همراهی نمودند.

علوفه مرحله اول به میزان یک تن به قیمت 17 میلیون ریال خریداری شده بود و در مرحله دوم به میزان 3340 کیلوگرم بخاطر کاهش هزینه که با کمک اعضاء برداشت و بارگیری شده بود به ازای هر تن 13 میلیون ریال در مجموع چهل و سه میلیون و چهارصد و بیست هزار ریال پرداخت گردید.

لذا در کل مبلغ شش میلیون و 42 هزار تومان بابت علوفه های دو مرحله ( 4340 کیلوگرم ) پرداخت گردید.

* روی بنری که میبینید سه و نیم تن درج شده است به این خاطر که ابتدا قرار بود با همان قیمت هر تن 17 میلیون ریال خریداری شود که با کمک دوستداران محیط زیست و کاهش هزینه خرید تناژ علوفه ها به 4340 کیلوگرم افزایش یافت اما از همان بنر استفاده کردیم تا صرفه جوبی کرده باشیم.

#گزارش

ویدئوی تغذیه آهو های منطقه حفاظت شده مند بوشهر از اولین محموله علوفه ارسالی که در منطقه توزیع شده است:

#گزارش

پس از مشارکت 159 حامی طبیعت در پروژه اهدای علوفه به آهوان منطقه مند بوشهر در اولین مرحله یک تن علوفه خشک پرس شده با کمک دوستداران محیط زیست منطقه و اعضای تشکل زیست محیطی حافظان مند به منطقه ارسال و توزیع گردید.

در همان ساعات اولیه آهوان به سمت علوفه ها آمدند و تصاویری از آنها ثبت گردید.

هزینه هر تن علوفه در منطقه با بارگیری و حمل یک میلیون و هفتصد هزار تومان میباشد و با این حساب در کل 3544 کیلوگرم میتوان با کمکهای رسیده خریداری نمود اما ما در تلاشیم با کمک دوستداران محلی محیط زیست از هزینه های اضافی بکاهیم تا به میزان علوفه خریداری شده افزوده گردد.

مابقی علوفه های بزودی خریداری و به محل انتقال خواهد یافت و گزارش آن مجددا در همین صفحه منتشر خواهد شد.

 

مدیریت

ایجاد شده در 27 تیر 1397 در بخش تعذیه حیات وحش

60،150،000 ریال از 60،000،000 ریال

%100 توسط 158 حمایت