چاپ بروشور سمندر لرستانی

در راستای فرهنگ سازی و تنویر افکار عموی به ویژه ساکنین زیستگاه های گونه درخطر انقراض سمندر کوهستانی لرستان با همکاری موسسه خزنده شناسان پارس یک بروشور رنگی به تعداد 5 هزار برگ چاپ شد و با اولویت روستاهای حاشیه زیستگاه های اصلی این گونه در شهرستان های دزفول و اندیمشک با کمک همیاران محلی توزیع گردید تا بومیان بیشتر با این گونه باارزش و خطرات انقراض آن آشنا شوند.

در ضمن برای کلیه استانهای کشور بسته به وسعت از 100 تا 300 برگه بروشور به ادارات کل حفاظت محیط زیست استانها پست شد تا توسط محیط بانان در سطح شهر مخصوصا در مراکز عرضه اقلام سفره هفت سین در شب عید توزیع گردد.

متاسفانه چند سالی است سودجویان با زنده گیری سمندر کوهستانی لرستان و انتقال آنها به تهران و شهرهای بزرگ اقدام به فروش آنها برای تزئین سفره هفت سین میکنند که این اقدام ناپسند باعث درخطر افتادن حیات این گونه میشود.

کلیه هزینه های این پروژه از محل کمک های خرد حامیان طبیعت تأمین شده است که به صورت ماهیانه بصورت آنلاین یا کارت به کارت به حساب انجمن نذرطبیعت واریز کرده اند.

کمکهای ماهانه اعضا در صندوقی به نام صندوق ذخیره نذرطبیعت با هدف تکمیل پروژه هایی که تأمین مالی آنها صددرصد صورت نگرفته هزینه میشود و با نظر هیئت مدیره در پروژه های متفرقه همچون چاپ و تبلیغات استفاده میشود.

صفحه صندوق ذخیره را در آدرس زیر مشاهده کنید:

https://www.nazretabiat.ir/aid

فایل بروشور را از آدرس زیر دانلود کنید و با توزیع آن در فضای مجازی به فرهنگسازی کمک نمائید:

https://www.nazretabiat.ir/public/files/kaiseri.pdf

مریم طاهری

لینک مربوط به بروشور در بخش توضیحات دارای خطاست ولی در بخش گزارش ها صحیح است
لطفا تصحیح شود

صندوق ذخیره

مبلغ حمایت : 17،000،000 ریال

#گزارش

در راستای فرهنگ سازی و تنویر افکار عموی به ویژه ساکنین زیستگاه های گونه درخطر انقراض سمندر کوهستانی لرستان با همکاری موسسه خزنده شناسان پارس یک بروشور رنگی به تعداد 5 هزار برگ چاپ شد و با اولویت روستاهای حاشیه زیستگاه های اصلی این گونه در شهرستان های دزفول و اندیمشک با کمک همیاران محلی توزیع گردید تا بومیان بیشتر با این گونه باارزش و خطرات انقراض آن آشنا شوند.

در ضمن برای کلیه استانهای کشور بسته به وسعت از 100 تا 300 برگه بروشور به ادارات کل حفاظت محیط زیست استانها پست شد تا توسط محیط بانان در سطح شهر مخصوصا در مراکز عرضه اقلام سفره هفت سین در شب عید توزیع گردد.

متاسفانه چند سالی است سودجویان با زنده گیری سمندر کوهستانی لرستان و انتقال آنها به تهران و شهرهای بزرگ اقدام به فروش آنها برای تزئین سفره هفت سین میکنند که این اقدام ناپسند باعث درخطر افتادن حیات این گونه میشود.

کلیه هزینه های این پروژه از محل کمک های خرد حامیان طبیعت تأمین شده است که به صورت ماهیانه بصورت آنلاین یا کارت به کارت به حساب انجمن نذرطبیعت واریز کرده اند.

کمکهای ماهانه اعضا در صندوقی به نام صندوق ذخیره نذرطبیعت با هدف تکمیل پروژه هایی که تأمین مالی آنها صددرصد صورت نگرفته هزینه میشود و با نظر هیئت مدیره در پروژه های متفرقه همچون چاپ و تبلیغات استفاده میشود.

صفحه صندوق ذخیره را در آدرس زیر مشاهده کنید:

https://www.nazretabiat.ir/aid

فایل بروشور را از آدرس زیر دانلود کنید و با توزیع آن در فضای مجازی به فرهنگسازی کمک نمائید:

https://www.nazretabiat.ir/public/files/kaiseri.pdf

مدیر

ایجاد شده در 26 اردیبهشت 1398 در بخش فرهنگی پژوهشی

17،000،000 ریال از 17،000،000 ریال

%100 توسط 1 حمایت