حمایت از یک حافظ آهو در منطقه قراویز

آقای حاتم کریمی یکی از نیروهای شرکتی محیط زیست است که سالها برای حفاظت از منطقه قراویز سرپل ذهاب و آهوهای آن منطقه زحمت کشیده و بنا به دلایلی قرارداد ایشان تمدید نشده و علیرغم آن ماههاست بدون حقوق با موتورسیکلت شخصی خود به حفاظت از آهو ها ادامه میدهد.

ایشان در زلزله اخیر سرپل ذهاب نیز خسارت دید و همان زمان نیز با کمک حامیان طبیعت مبالغی به حساب ایشان واریز گردید.

ما تصمیم گرفتیم باتوجه به همت والای ایشان و تأئید اداره محیط زیست شهرستان سرپل ذهاب مبنی بر عملکرد مثبت آقای کریمی در حراست از منطقه به صورت دوره ای به ایشان مبلغی به عنوان دستمزد پرداخت نمائیم.

مریم طاهری

سلام ۱۰۰ کاراکتر واقعا خیلی کمه...متن چیز زیادی اشغال نمیکنه؛ لطفا محدودیت کاراکتر رو بردارید


پاسخ مدیر :
سلام محدودیت ثبت نظر 1000 کاراکتر هست

داود

خلییی خوب ادامه دهید

لیلا رشیدی

این کار باید ادامه پیدا کنه

فرهاد

من متوجه نشدم سیستم این کمک ها رو .. نوشته هدف ... محقق شده ... خوب الان آن مبلغ مورد نظر محقق شده و پرداخت گردیده است ؟؟


پاسخ مدیر :
منظور از هدف این است که نیازمند جمع آوری مبلغ ذکر شده هستیم. و منظور از محقق شده این است که تا این زمان مبلغ مذکور واریز شده و تا جمع آوری مبلغ هدف پروژه فعال است.

مرتضی

حرکت بسیار عالی و مسندیده. خدا قوت

علیرضا پیشداد

به امید روزهای خوب برای محیط زیست

امیر حسین مالدار

من حاظرم ماهانه مبلغی را با جان و دل به محیط زیست ایران هدیه کنم.

امیر حسین مالدار

من حاظرم ماهانه مبلغی را با جان و دل به محیط زیست ایران هدیه کنم.

محمد محبی

از چنین آدم های شریفی همیشه باید حمایت بشه.
خدا خیرتون بده .

صندوق ذخیره

مبلغ حمایت : 15،000،000 ریال

واریزی های متفرقه (کارت به کارت و ...) به حساب نذرطبیعت

صندوق ذخیره

مبلغ حمایت : 30،000،000 ریال

واریزی های متفرقه (کارت به کارت و ...) به حساب نذرطبیعت

محمد محمدی

مبلغ حمایت : 300،000 ریال

پرستو فعال شهریور

مبلغ حمایت : 200،000 ریال

این حامی طبیعت تاکنون 35 بار از پروژه ها حمایت کرده است.

پوريا رحيمی قاضی كلايه

مبلغ حمایت : 500،000 ریال

این حامی طبیعت تاکنون 19 بار از پروژه ها حمایت کرده است.

ناشناس

مبلغ حمایت : 600،000 ریال

ناشناس

مبلغ حمایت : 100،000 ریال

این حامی طبیعت تاکنون 4 بار از پروژه ها حمایت کرده است.

ناشناس

مبلغ حمایت : 100،000 ریال

این حامی طبیعت تاکنون 69 بار از پروژه ها حمایت کرده است.

ناشناس

مبلغ حمایت : 400،000 ریال

این حامی طبیعت تاکنون 8 بار از پروژه ها حمایت کرده است.

ناشناس

مبلغ حمایت : 200،000 ریال

این حامی طبیعت تاکنون 92 بار از پروژه ها حمایت کرده است.

علیرضا پیشداد

مبلغ حمایت : 500،000 ریال

این حامی طبیعت تاکنون 5 بار از پروژه ها حمایت کرده است.

سید مهدی خدادادی حسینی

مبلغ حمایت : 500،000 ریال

این حامی طبیعت تاکنون 19 بار از پروژه ها حمایت کرده است.

ناشناس

مبلغ حمایت : 100،000 ریال

حامی میهمان

مبلغ حمایت : 200،000 ریال

نوید شریف زاده

مبلغ حمایت : 200،000 ریال

این حامی طبیعت تاکنون 23 بار از پروژه ها حمایت کرده است.

آرمين باختر

مبلغ حمایت : 100،000 ریال

این حامی طبیعت تاکنون 7 بار از پروژه ها حمایت کرده است.

نسیم راهواره

مبلغ حمایت : 1،000،000 ریال

این حامی طبیعت تاکنون 26 بار از پروژه ها حمایت کرده است.

افسانه هراتیان

مبلغ حمایت : 100،000 ریال

این حامی طبیعت تاکنون 17 بار از پروژه ها حمایت کرده است.

ناشناس

مبلغ حمایت : 250،000 ریال

این حامی طبیعت تاکنون 69 بار از پروژه ها حمایت کرده است.

ناشناس

مبلغ حمایت : 250،000 ریال

ناشناس

مبلغ حمایت : 50،000 ریال

این حامی طبیعت تاکنون 69 بار از پروژه ها حمایت کرده است.

میترا رایج

مبلغ حمایت : 500،000 ریال

این حامی طبیعت تاکنون 14 بار از پروژه ها حمایت کرده است.

ناشناس

مبلغ حمایت : 300،000 ریال

این حامی طبیعت تاکنون 17 بار از پروژه ها حمایت کرده است.

ناشناس

مبلغ حمایت : 1،000،000 ریال

این حامی طبیعت تاکنون 54 بار از پروژه ها حمایت کرده است.

ناشناس

مبلغ حمایت : 200،000 ریال

این حامی طبیعت تاکنون 27 بار از پروژه ها حمایت کرده است.

ناشناس

مبلغ حمایت : 500،000 ریال

ناشناس

مبلغ حمایت : 100،000 ریال

این حامی طبیعت تاکنون 11 بار از پروژه ها حمایت کرده است.

ناشناس

مبلغ حمایت : 300،000 ریال

ناشناس

مبلغ حمایت : 100،000 ریال

این حامی طبیعت تاکنون 34 بار از پروژه ها حمایت کرده است.

میترا حیدری

مبلغ حمایت : (اجازه انتشار داده نشده)

این حامی طبیعت تاکنون 28 بار از پروژه ها حمایت کرده است.

مژده قنبری

مبلغ حمایت : (اجازه انتشار داده نشده)

ناشناس

مبلغ حمایت : 200،000 ریال

این حامی طبیعت تاکنون 35 بار از پروژه ها حمایت کرده است.

مریم یغمائیان

مبلغ حمایت : 300،000 ریال

این حامی طبیعت تاکنون 41 بار از پروژه ها حمایت کرده است.

سیاوش هوشیار

مبلغ حمایت : 500،000 ریال

این حامی طبیعت تاکنون 15 بار از پروژه ها حمایت کرده است.

میترا رایج

مبلغ حمایت : 300،000 ریال

این حامی طبیعت تاکنون 14 بار از پروژه ها حمایت کرده است.

آذین جلالی

مبلغ حمایت : 250،000 ریال

این حامی طبیعت تاکنون 12 بار از پروژه ها حمایت کرده است.

ناشناس

مبلغ حمایت : 200،000 ریال

ارژنگ عابدی

مبلغ حمایت : (اجازه انتشار داده نشده)

این حامی طبیعت تاکنون 36 بار از پروژه ها حمایت کرده است.

ناشناس

مبلغ حمایت : 100،000 ریال

ناشناس

مبلغ حمایت : 2،000،000 ریال

این حامی طبیعت تاکنون 12 بار از پروژه ها حمایت کرده است.

ناشناس

مبلغ حمایت : 500،000 ریال

این حامی طبیعت تاکنون 14 بار از پروژه ها حمایت کرده است.

ناشناس

مبلغ حمایت : 200،000 ریال

این حامی طبیعت تاکنون 17 بار از پروژه ها حمایت کرده است.

ناشناس

مبلغ حمایت : 300،000 ریال

این حامی طبیعت تاکنون 31 بار از پروژه ها حمایت کرده است.

حامی میهمان

مبلغ حمایت : 50،000 ریال

ناشناس

مبلغ حمایت : 500،000 ریال

ناشناس

مبلغ حمایت : 300،000 ریال

ناشناس

مبلغ حمایت : 300،000 ریال

این حامی طبیعت تاکنون 17 بار از پروژه ها حمایت کرده است.

ناشناس

مبلغ حمایت : 50،000 ریال

این حامی طبیعت تاکنون 69 بار از پروژه ها حمایت کرده است.

مجید صفّار

مبلغ حمایت : 50،000 ریال

این حامی طبیعت تاکنون 13 بار از پروژه ها حمایت کرده است.

#گزارش

دستمزد فروردین ماه 1399 به مبلغ پنج میلیون ریال واریز شد.

#گزارش

بنابر تأئیدیه اداره محیط زیست سرپل ذهاب مبلغ یک میلیون تومان در تاریخ اول فرودین 1399 به حساب ایشان واریز شد.

#گزارش

مبلغ سه میلیون تومان در تاریخ 19 مرداد به حساب ایشان واریز شد:

مدیر

ایجاد شده در 20 مرداد 1398 در بخش حمایت از محیط بانان

60،000،000 ریال از 60،000،000 ریال

%100 توسط 49 حمایت
سبد خرید
مبلغ کل خرید :

0

ریال
سبد خرید خالی است!
مشاهده سبد خرید